Памятник градорубу Алексе

Kompozycja rzeźbiarska Pomnik budowniczego Aleksego

Kompozycja rzeźbiarska Pomnik budowniczego Aleksego.

Obok pomnika znajduje się tablica, na której podany rok powstania pomnika Ale proszę pamiętać – pomnik w rzeczywistości wzniesiono w 1990 roku! Nie wierzycie? Zajrzyjmy do biblioteki, prosimy o gazetę „Leninec” z 1990 r., Wdychamy kurz gazetowy lat 90. i odnajdujemy 84 wydanie. Oto odpowiedź na trudne pytanie. Dociekliwa osoba z pewnością zada pytanie: kim jest Aleks i kto jest autorem kompozycji? Odpowiedzi na pierwsze pytanie udzielą nam annały galicyjsko-wołyńskie (lista Ipatieva):

«И посла Володимиръ мужа хитра, именемь Алексу, иже бяше при отцѣ его многы городы рубя, и посла й Володимѣръ с тозѣмьци в челнох воз верхъ рѣкы Лосны, абы кдѣ изнаити таково мѣсто городъ поставити. Се же изнашедъ мѣсто таково, и приѣха ко князю, и нача повѣдати. Князь же самъ ѣха с бояры и слугами, и улюби мѣсто то надъ берегомъ рѣкы Лысны. И отреби е, и потомъ сруби на немь городъ, и нарче имя ему Каменѣць, зане бысть земля камена.»

Tłumaczenie: „I wysłał Władimir sprawnego mężczyznę Aleksa, który zbudował wiele miast wraz z miejscowymi w górnej rzece Losny, aby znaleźli odpowiednie miejsce na budowę miasta. A potem znalazł takie miejsce, przyszedł do księcia i zaczął mówić. Sam książę udał się tam z bojarami i sługami i podobało mu się to miejsce nad brzegiem Losny. I oczyścił je, i zburzył miasto, i nazwał je Kamieniec, bo ziemia była kamienista”.

A kto jest autorem? Aleksander Ivanovich Lyshchik, bardzo znany w białoruskich kręgach twórca, który i pracował nad tą kompozycją. A urodził się nie byle gdzie, tylko w samym Kamieńcu! I przyszedł na świat z plasteliną w dłoniach – zawsze rzeźbił! Dokładnie to jest przypadek, gdy talent od Boga był widoczny dla wszystkich, nie zaginął, tylko się rozwijał.

Ogromna liczba jego monumentalnych dzieł, utrwalających pamięć o wojnie, jest rozproszona po całym naszym regionie i na Białorusi. Ale naprawdę zrealizował swój talent w brązie.

W 1983 r. w Mińsku założył warsztaty kreatywne. Narodziły się i powstały w niej arcydzieła odlewnicze z brązu, które znajdowały się w prywatnych kolekcjach na Białorusi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Anglii, Belgii, Włoszech, Chinach, Luksemburgu, Polsce, Rosji, USA, Szwecji i innych krajach.

Kompozycja rzeźbiarska „Pomnik budowniczego Aleksego” była jego tezą. A skoro tu jesteśmy, koniecznie jest złapać żubra za rogi na szczęście.

Понравилось? Поделись!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *